Zemax ਕੋਰਸ

ਹਰੇਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ID ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਨਵਾਂ PN: Infra-LW1001.0-21 ਅਤੇ Infra-LW751.0-21 ਨੂੰ LWIR ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਮ/ਫਾਇਰਫਾਕਸ/ਸਫਾਰੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।