ਸਮਾਗਮ

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਸਤਖਤ - 2022 SPIE ਓਪਟਿਕਸ + ਫੋਟੋਨਿਕਸ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਸਤਖਤ
ਨਵਾਂ PN: Infra-LW1001.0-21 ਅਤੇ Infra-LW751.0-21 ਨੂੰ LWIR ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਮ/ਫਾਇਰਫਾਕਸ/ਸਫਾਰੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।