ਲੇਜ਼ਰ ਸਕੈਨਿੰਗ ਲਈ ਆਪਟਿਕਸ

ਲੇਜ਼ਰ ਸਕੈਨਿੰਗ ਲੇਜ਼ਰ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਲੇਜ਼ਰ ਸਕੈਨਿੰਗ, ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਬੀਮ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਨਵਾਂ PN: Infra-LW1001.0-21 ਅਤੇ Infra-LW751.0-21 ਨੂੰ LWIR ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਮ/ਫਾਇਰਫਾਕਸ/ਸਫਾਰੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।